Kojun Jean Leyshon

Photo of Kojun Jean Leyshon

Center:
Hokoji Zendo